Chlamydia pneumoniae (CPN)

Většina lidí má chlamydie zafixovány jako pohlavní chorobu, avšak mnohem rozšířenější a nebezpečnější podobou tohoto onemocnění je právě ta plicní. Její existence je medicíně známa relativně krátkou dobu. První zmínky se datují do začátku osmdesátých let a kompletní genom byl odhalen až v roce 1999. Dle přítomnosti protilátek lze předpokládat, že jejich výskyt v populaci je mnohem vyšší, než se původně očekávalo. Během života se s plicními chlamydiemi setká více jak 80% populace, jen u části z nich však dojde k propuknutí infekce.


Chlamydie se šíří stejným způsobem jako např. chřipka, tedy kapénkovou infekcí a zpočátku může mít i obdobné příznaky. U pacientů se může projevit zánět průdušek, zápal plic, zánět hrtanu a vedlejších nosních dutin. Hlavním rozdílem oproti běžné chřipce však bývá intenzita příznaků. Bakterie napadá jednotlivé buňky a parazituje v nich. Tím odčerpává veškerou jejich energii, což se brzy začne projevovat chronickou únavou. Při nezahájení adekvátní léčby se chlamydie s plic mohou rozšířit do dalších částí organismu. Zde se velmi často projevují bolestmi kloubů, záškuby svalů, opakující se bolesti břicha a neurologické obtíže.